Přihláška na Pacovský Okruh 2024

Automotoklub Pacov pořádá 15. června 2024 Mezinárodní veterán rallye historických motocyklů.

Automotoklub in Pacov organisiert am 15. Juni 2024 den internationalen Wettbewerb historischer Motorräder in Pacov.

K účasti v soutěži se přihlašuji a žádám o zaslání propozic. Ich melde mich zur Teilnahme an dem Wettbewerb an und bitte um Übersendung der Propositionen.

Oběd si hradí každý sám (Jeder zahlt sein eigenes Mittagessen) 200,-kč. Platí se při přejímce (Sie wird bei Abnahme bezahlt)
Zde nám prosím sdělte zajímavé údaje o Vás a Vašem motocyklu, které může hlasatel použít při komentování startu závodu. Hier teilen Sie uns bitte alle interessanten Angaben über Sie und Ihr Motorrad mit, die der Kommentator am Start des Wettbewerbs benutzen kann.

Startovné

 • Řemenové motocykly bez poplatku
 • Kategorie A, B zdarma
  • Kategorie A Vozidla vyrobená do roku 1904
  • Kategorie B (Veteran) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918
 • Kategorie C, D, E, F – 400,- kč
  • Kategorie C (Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930
  • Kategorie D (Post Vintage) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1931 a 31. prosincem 1945
  • Kategorie E (Post War) Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960
  • Kategorie F Vozidla vyrobená mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1980

Nabídka ubytování – Angebot – Unterkunft

Ubytování si můžete rezervovat u: (Sie können eine Unterkunft buchen unter)

Hotel Peppino

www.hotelpacov.cz, +420565444999, hotelpacov@seznam.cz

Turistická ubytovna

www.kctpacov.cz,+420723016648,selekta.michlova@centrum.cz

Apartmán Antonína Sovy 501

pí.Macháčková,+420603890818, jimachackova@seznam.cz