HISTORIE

 
Zdroj: Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov

Město Pacov je již více než 100 let označováno za místo, kde vznikla v roce 1904 myšlenka celosvětově organizovat motocyklový sport. Stále je tato skutečnost uváděna v hlavních dokumentech vydávaných FIM se sídlem v Ženevě. V roce 1906 byl na Pacovském okruhu dlouhém 61,5 km uspořádán první závod silničních motocyklů o světovou trofej Coupe Internationale.

Místní AMK v ÚAMK a Město Pacov při vzpomínce na tyto události již tradičně zve do Pacova každou třetí sobotu v červnu všechny koho zajímají motocykly.

 

 

Zdroj: Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov

Pacov a FICM

Historie motoristického dění se na Pacovsku začala psát koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století. Největšími nadšenci a propagátory motorismu byli pánové-Vavřinec Hamerník, majitel zámku ve Vyklanticích a Dr. Adolf Weiss, rytíř s Tessbachu, majitel pacovského panství. Oba navazovali styky s nadšenci tehdy se rozvíjejících evropských motoristických klubů. Scházeli se u nich i bohatí šlechtici, například na hony, z celé Evropy, okouzlení tehdejší technickou novinkou – motocyklem. Byla to tehdy i móda – jezdci na motocyklech byli hrdinové, novodobí rytíři.

Dne 8. července 1904 se v Pacově sešli představitelé motocyklového sportu z řady evropských zemí. Toto setkání inicioval dr. Weiss, jehož výsledkem mělo být založení mezinárodní organizace, která by řídila motocyklové sportovní hnutí. Přítomní delegáti souhlasili se založením mezinárodní instituce, s tím že bude prospěšná. Organizace ale založená nebyla. Až o několik měsíců později v Paříži 21. a 22. prosince roku 1904 vznikla FICM (dnešní FIM).

  Zdroj: Městské muzeum Antonína Sovy, Pacov

Pacov a závody

V roce 1904 se jel první ročník COUPE INTERNATIONALE (nebo-li Gordon-Benettova poháru) na věhlasné trati v okolí francouzského města Dourdan. Na druhém místě skončil čech František Toman na stroji Laurin a Klement tehdy reprezentující c a k Rakousko-Uhersko.

Úspěchy českých jezdců a českých strojů v I. ročníku COUPE INTERNATIONALE roku 1904 ve Francii, podnítily český klub motocyklistů k tomu, aby učinil Rakouskému motocyklovému sdružení nabídku uspořádat vylučovací závod pro II. ročník 1905 v jižních čechách. Viceprezident Jan Heberle, prosadil ve sportovní komisi město Pacov jako dějiště tohoto závodu. 28 května 1905 se jel na “Pacovském okruhu” první významný motocyklový závod. Vítězem se stal Eduard Nikodém na motocyklu Puch.

Na druhém ročníku COUPE INTERNATIONALE , který se jel v roce 1905 opět v Dourdanu, za Rakousko-Uhersko startovali češi Nikodém, Vondřich a Toman. Vítězství Václava Vondřicha vedlo k uspořádání III. ročníku v zemi vítěze. Propozice závodu říkaly, že se příští ročník Coupe Internationale pojede v zemi původu jezdce posledního ročníku. Tímto bylo rozhodnuto o pořádání třetího ročníku v Pacově.

Město Pacov bylo po úspěšně provedeném závodě v roce 1905, pověřeno uspořádáním vylučovacího závodu i III. ročníku COUPE INTERNATIONALE.